Kudrawka, woj. podlaskie

Wytyczenie i inwentaryzacja remontowanego przepustu trzyotworowego