Oferta

Navigeo - porozmawiajmy o Twoim zleceniu

W Navigeo specjalizujemy się w pełnym zakresie usług geodezyjnych. Powiedz nam, czego potrzebujesz, a dobierzemy dla Ciebie ekspertów od prac, które należy wykonać. Wygodna aplikacja usprawni nasz kontakt. 

Zobacz, jak zadbamy o precyzję Twoich pomiarów.

Firma geodezyjna Navigeo – jakich pomiarów potrzebujesz?

Mapy do celów projektowych

Planujesz budowę, rozwój lub administrację terenu? Rozpoczynasz inwestycję budowlaną? Zależy Ci na tym, by uniknąć niepotrzebnych kosztów i opóźnień w realizacji zlecenia?

Przygotujemy dla Ciebie mapy do celów projektowych, co zagwarantuje sukces i bezpieczeństwo inwestycji.
Chcę dowiedzieć się więcej

Inwentaryzacje powykonawcze

Kończysz prace budowlane lub remontowe i chcesz zweryfikować, czy wykonane roboty odpowiadają projektowi i specyfikacjom technicznym, a także udokumentować zmiany w terenie?

Zleć nam inwentaryzacje powykonawcze.
Chcę dowiedzieć się więcej

Wytyczenia budynku

Rozpoczynasz prace budowlane i chcesz wyznaczyć położenie budynku? Zadbamy, by inwestycja była zgodna z projektem.
Chcę dowiedzieć się więcej

Podział nieruchomości

Chcesz podzielić działkę na mniejsze części, przypisać własność na spadkobierców lub wyodrębnić nową działkę pod inwestycję? Pomożemy Ci w podziale nieruchomości.
Chcę dowiedzieć się więcej

Wznowienie znaków granicznych

Czy granice nieruchomości zostały zatarte lub zniszczone? Toczysz spór z sąsiadem? Nie masz pewności jak przebiegają granice Twojej nieruchomości? Zadbamy o odtworzenie pierwotnego położenia granic nieruchomości na podstawie archiwalnej dokumentacji i dopilnujemy stabilizacji nowych znaków granicznych za pomocą niezniszczalnych plastmarków.
Chcę dowiedzieć się więcej

Naloty dronem

Potrzebujesz dokładnych informacji o terenie w celu projektowania lub zarządzania nim? Dzięki pomiarom dronem uzyskamy dokładną ortofotomapę, numeryczny model terenu, chmurę punktów, 3D reality mesh, siatkę rzeczywistości, które później starannie opracujemy.

Takim opracowaniem nie zaskoczy Cię żadna sytuacja w terenie.
Chcę dowiedzieć się więcej

Obsługa inwestycji

Rozpoczynasz inwestycję budowlaną i zależy Ci na sprawnej współpracy? Zapewnimy dokładność, precyzję i spokojny przebieg całego procesu – od pomiarów do celów projektowych określenia granic działki po inwentaryzację powykonawczą, dzięki czemu zyskasz pewność, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem.
Chcę dowiedzieć się więcej

Analiza terenu i obsługa inwestycji OZE

Planujesz inwestycje w odnawialne źródła energii? Jesteś wykonawcą lub projektantem farm wiatrowych lub fotowoltaicznych? Określimy topografię terenu i wykonamy szczegółową mapę sytuacyjno-wysokościową, co jest niezbędne do określenia najlepszego miejsca do umieszczenia instalacji OZE. Zajmiemy się obsługą inwestycji OZE związaną z wytyczeniem i inwentaryzacją powykonawczą Twojego projektu. Dzięki współpracy z nami inwestycja będzie dla Ciebie opłacalna.
Chcę dowiedzieć się więcej

Wytyczenia sieci uzbrojenia terenu

Zależy Ci na sprawnym wykonaniu sieci uzbrojenia terenu? Chcesz uniknąć problemów związanych z błędnym wykonawstwem w przyszłości? Zadbamy o dokładne wytyczenie sieci uzbrojenia terenu, co zapewni bezpieczeństwo inwestycji.
Chcę dowiedzieć się więcej

Geodezyjne inspekcje termowizyjne

Zależy Ci na szybkiej i dokładnej analizie termicznej powierzchni? Chcesz uzyskać wyczerpujące informacje na temat stanu technicznego oraz termicznego obiektów?

Przeprowadzamy inspekcje termowizyjne budynków, farm fotowoltaicznych, napowietrznych stacji transformatorowych, linii wysokiego napięcia za pomocą nowoczesnego sprzętu – z użyciem dronów.
Chcę dowiedzieć się więcej

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Ukończyłeś proces budowlany i planujesz zgłoszenie odbioru budynku? Chcesz sprzedać lub wynająć nieruchomość?

Przygotujemy dla Ciebie niezbędne świadectwo charakterystyki energetycznej. Dopilnujemy, by dokument był zgodny z obecnymi wymogami i przepisami prawa.
Chcę dowiedzieć się więcej
Wytyczonych linii energetycznych
+ 0 km
Wytyczonych linii światłowodowych
+ 0 km
Obsłużonych farm fotowoltaicznych
+ 0 MW
Przygotowanych map do celów projektowych
+ 0 ha

Opinie

Poznaj opinie naszych klientów

FAQ

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat usług geodezyjnych w Navigeo

Ile kosztuje usługa geodezyjna?

Cena usługi geodezyjnej może się różnić w zależności od jej rodzaju oraz zakresu pracy. Napisz do nas lub zadzwoń, a wyślemy Ci szczegółową wycenę, dzięki której unikniesz nieprzewidzianych kosztów.

Jakie usługi geodezyjne wykonujecie?

Wykonujemy mapy do celów projektowych, geodezyjne inspekcje termowizyjne, inwentaryzacje powykonawcze oraz świadectwa charakterystyki energetycznej. Zajmujemy się obsługą inwestycji, wznowieniem znaków granicznych, analizą terenu pod inwestycje OZE, wytyczaniem budynków oraz sieci uzbrojenia terenu, a także nalotami dronem.

Ile trwa realizacja zlecenia?

Czas realizacji zlecenia różni się w zależności od stopnia jego zaawansowania i wielkości budynku lub działki. Wykonanie mapy do celów projektowych trwa od 10 do 21 dni roboczych, inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia – około 10 dni roboczych, a podział na postanowienie – 45 dni roboczych. Tuż po rozpoczęciu współpracy poinformujemy Cię o czasie realizacji zlecenia. W naszej aplikacji na bieżąco będziesz śledził postępy prac.

Jestem właścicielem działki – kiedy potrzebuję usług geodezyjnych?

Geodeta jest potrzebny właścicielowi działki do ustalenia rzeczywistego przebiegu granic, dokonania podziału nieruchomości, sporządzenia mapy do celów projektowych, wytyczenia budynku z przyłączami, a także wykonania inwentaryzacji powykonawczej przy uzbrajaniu działki lub przebudowie istniejących przyłączy. Po zakończeniu budowy sporządza niezbędną dokumentację i przygotuje mapę sytuacyjno-wysokościową, która może być potrzebna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Dzięki współpracy dokonasz zmian w ewidencji gruntów i budynków.

 

Planuję postawienie ogrodzenia – jak się do tego przygotować?

Przed postawieniem ogrodzenia powinieneś uzyskać z urzędu gminy wypis i wyrys z planu miejscowego lub spełnić wymagania określone w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Przy postawieniu ogrodzenia na granicy działki, należy skonsultować się z sąsiadem i uzgodnić koszty budowy, a wydatki związane z konserwacją oraz ewentualnymi naprawami spoczywają na dwóch właścicielach nieruchomości. Pomożemy Ci w ustaleniu rzeczywistego przebiegu granic działki.

Na jakich etapach budowy potrzebuję geodety?

Geodeta jest potrzebny na różnych etapach budowy domu. Najpierw pomaga uregulować stan prawny nieruchomości poprzez odtworzenie znaków granicznych i sprawdzenie służebności. Następnie opracowuje mapę do celów projektowych, na podstawie której projektant tworzy projekt budynku. Ostatnim etapem jest odbiór i pomiar powykonawczy, który potwierdza zgodność powstałej inwestycji z projektem.

Brak dojazdu do działki – co robić?

Jeśli nie ma dojazdu do działki, warto porozmawiać z sąsiadem i znaleźć rozwiązanie. Można ustanowić służebność drogi koniecznej w formie aktu notarialnego lub sądownie, ponieważ zgodnie z kodeksem cywilnym każda nieruchomość powinna mieć dostęp do drogi publicznej. Właściciel nieruchomości ma prawo żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia potrzebnej służebności drogowej za wynagrodzeniem.

 

Co zrobić, gdy sąsiad przekroczył moją granicę?

Jeśli sąsiad przekroczył granice nieruchomości, skorzystaj z pomocy geodety. Specjalista przeprowadzi wznowienie, ustalenie lub rozgraniczenie granic na podstawie archiwalnej dokumentacji geodezyjnej. Jeśli ustali, że sąsiad faktycznie naruszył Twój teren, spróbuj rozwiązać sprawę w sposób polubowny poprzez zawarcie porozumienia i sporządzenie aktu notarialnego ustanawiającego służebność drogi koniecznej. Jeśli nie uzyskasz takiej zgody, możesz udać się do sądu z dokumentacją uzyskaną od geodety.

W jakich sytuacjach potrzebna jest mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych jest potrzebna w wielu sytuacjach związanych z projektowaniem budynków, infrastruktury drogowej, sieci wodociągowych, gazowych i elektrycznych, a także w zagospodarowaniu terenu. Geodeci mają specjalistyczną wiedzę, sprzęt i umiejętności potrzebne do opracowania mapy z dokładnością wymaganą przez projektanta.

Czego potrzebuję do uzbrojenia działki?

Aby uzbroić działkę w media, konieczne jest skontaktowanie się z operatorami sieci (np. dostawcy energii elektrycznej) i uzyskanie od nich warunków technicznych dotyczących przyłączenia do sieci.

Kiedy potrzebuję świadectwa charakterystyki energetycznej budynku?

Dokument ten jest niezbędny po ukończeniu procesu budowy do odbioru budynku, a także przy jego sprzedaży i wynajmie. Od 28 kwietnia 2023 roku, wszystkie budynki, w tym te, które zostały wybudowane wcześniej, będą musiały posiadać świadectwo energetyczne. Wymaganie dotyczy zarówno nowych domów i mieszkań w budynkach wielorodzinnych, jak i tych już istniejących. Ponadto, konieczne będą kontrole systemów ogrzewania i klimatyzacji. Przygotujemy dla Ciebie taki dokument.

 

Do czego potrzebna jest inspekcja termowizyjna?

Inspekcja termowizyjna pozwala na wykrycie wad i usterek, takich jak przecieki ciepła, brak izolacji lub nieszczelności w instalacjach grzewczych. Dzięki temu można szybko zidentyfikować problemy, które mogą prowadzić do strat energii oraz uniknąć kosztownych napraw w przyszłości.

Kontakt

Oszczędź swój czas i zamów nasze usługi online - koszystając z formularza lub telefonu.

Z troski o Twój czas i pieniądze jako jedyna firma geodezyjna wprowadzamy możliwość zamówień naszych usług online. Jeśli mieszkasz w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od siedziby naszej firmy, możesz skorzystać z usług geodezyjnych bez wychodzenia z domu.

Już nie możemy się doczekać wspólnego projektu!