Wasilków, woj. podlaskie

Wytyczenie drogi wewnętrznej